Piltiņkalns – Drustu pagasts, Raunas novads

Piltiņkalnu daudzi uzskata par svētvietu, par enerģētiski spēcīgu vietu, kur, izejot labirintus, iespējams harmonizēt savu dzīvi. Pastāv viedoklis, ka Piltiņkalns ir bijis latviešu tautas un arī visas baltu tautas izcelsmes vieta.

Piltiņkalnā regulāri notiek latviešu gadskārtu svētki. Uz šejieni dodas gūt spēkus, attīrīt domas un dvēseli. Te bieži ierodas arī zintnieki, šamaņi un sufisti, vairākkārt bijuši budistu mūki.

Kalna galā atrodams īpaša “informācijas” vieta un “vīrišķā un sievišķā līdzsvara” punkts, Jumja simbols un kalna priesteru zīmes, bet apkārt kalnam deviņiem lokiem pulksteņrādītāja virzienā ir iestaigāta spirālveidīga taka.

Piecus kilometrus garā taka apvij kalnu deviņos lokos un ir simboliska došanās cauri visām attīstības pakāpēm no zemākās uz augstāko. Apmēram stundas laikā izejamās takas novietojumu noteikusi uguns āderu enerģija. Taka aizved pie īpašas vietas virsotnē – pie dievišķās informācijas centra, kas izsakāms trīs vārdos: sakārtotība, vienotība, mīlestība. Tādi loki te esot bijuši jau senos laikos.

Dievidrietumu nogāzē izveidots labirints, kas nosaukts par “Dzīves koku”, jo tā forma atgādina sazarotu ozolu. Tas saistīts ar zemes spēkiem un ūdens enerģiju, tāpēc darbojas kā līdzsvarotājs, harmonizētājs un attīrītājs.

Kalna kreisās puses nogāzē, enerģētiski spēcīgā vietā, zaļo Pūķegle, kas ieguvusi savu nosaukumu daudzo “galvu” dēļ – uz katra lielākā zara aug mazas eglītes un stumbram ir trīs galotnes. Eglei piemītot dziedinošs spēks. Tepat arī Grīnu svētavots, kura ūdens palīdz attīrīties kā garīgi, tā fiziski. Ieteicams padzerties, izmazgāt acis, apslapināt seju un galvu.

Piltiņkalna nosaukums esot cēlies kā vārda pilskalns pamazinājuma forma: pilīte, piliņš, piltiņš, Piltiņkalns. Iespējams, kalns kādreiz varēja būt senču pilskalns. Tomēr arheologi, kas veikuši kalna apsekošanu, nav atraduši neko, kas liecinātu par labu pilskalnam.

Tiltiņkalns ir otrs nosaukums. To skaidro divējādi. Gar kalnu plūdusi upīte un tai pāri, blakus kalnam bijis tilts. Cits skaidrojums saistās ar vietas apzīmējumu, kurā meklējams tiltiņš starp pasaulēm: Zemi un Debesīm. Pauguru dēvē arī par Jāņkalnu vai Saules kalnu.

Piltiņkalnu apsaimnieko biedrība “Tautskola 99 Baltie zirgi”.

Teksts: Anita Banziņa, 05.03.2021.

Informācija aktualizēta 29.03.2021.
Foto no Raunas novada arhīva.Rezervē naktsmājasBooking.com