Par Ceļveži.lv

Mērķi un vērtības

Dodoties tuvākos un tālākos ceļojumos pa Latviju, praktisks padomdevējs un labākais sabiedrotais ir Ceļveži.lv!

Mūsu prioritāte ir izveidot detalizēti aprakstītus maršrutus visos četros Latvijas novados, sniedzot ceļotājiem nepieciešamo informāciju par Latvijas kultūrvēsturiskajām un dabas vērtībām, apdzīvotajām vietām un darbīgiem Latvijas cilvēkiem. Maršrutos ir iekļautas gan jau zināmas un populāras apskates vietas, gan arī ne tik zināmas, ļaujot apjaust, cik daudz vēl neredzētā un neapceļotā.

Projekts no citiem tūrisma informācijas resursiem atšķiras ar skaidri definētām vērtībām:

    1. Mūsu lielākā vērtība ir Latvijas mīlestība, tādēļ vēlamies palīdzēt labāk iepazīt un izzināt mūsu zemi un tautu. Ticam, ka ceļotāji, kas izmanto šajā vietnē pieejamos ceļvežus, arvien vairāk iemīl mūsu skaisto zemi.
    2. Mīlestība pret dabu un rūpes par ekoloģiju. Mudinot ceļotājus būt tuvāk dabai un iepazīstot tās daudzveidību, aicinām saudzēt apkārtējo vidi.
    3. Etniskā un nacionālā kultūra. Ceļvežos iekļaujam informāciju par tautas mākslu, kultūrvēsturisko mantojumu, amatniecību, tradīcijām, folkloru, tā sniedzot ieguldījumu nemateriālās kultūras apzināšanā un saglabāšanā.
    4. Cilvēki, kas dara un dalās. Apzinām tos ļaudis, kas ir ko vērtīgu paveikuši un ir gatavi ar to dalīties. Viņu darba augļi, piemēram, iekoptais daiļdārzs vai privātais muzejs ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas attīstībā. Šādu cilvēku apciemošana iedvesmo arī pašus sakopt savu vidi un radīt ko jaunu.

Mēs piedāvājam ceļvežus ar skaidri iezīmētiem maršrutiem un maršŗuta idejas. Visi objekti izvietoti loģiskā secībā, lai tos var ērti izstaigāt kājām, izbraukt ar automašīnu, tūristu autobusu vai ar divriteni.

Mēs sniedzam informāciju par objektu tagadni un pagātni, par piedāvātajiem servisiem, kā arī par izklaides un atpūtas iespējām. Ceļvežos iekļauta arī informācija par notikumiem, ievērojamām personām un zinātniskiem faktiem, kas saistīti ar attiecīgo vietu.

Maršrutu apraksti domāti gan lasīšanai mājās, gatavojoties ceļojumam, gan arī ceļā – apmeklējot aprakstīto vietu. Visērtāk ceļvežus ir lietot, izdrukājot uz A4 formāta lapām un iesienot ātršuvējā.

Projektu realizē sabiedriska organizācija “Tūrisma Attīstības Biedrība”.

Aicinām atbalstīt ceļvežu projektu!

Tūrisma Attīstības Biedrība
Reģ. nr. 40008284135
LV89UNLA0055001098574

Būsim īpaši pateicīgi par regulārajiem ziedojumiem vietnes uzturēšanai un attīstīšanai!
(piemēram: 1 EUR katru mēnesi).