Daugmales pilskalns – Ķekavas novads

Daugmales pilskalns ar senpilsētu, ostas vietu un kapulauku ir viens no ievērojamākajiem un zināmākajiem Latvijas arheoloģijas pieminekļiem. Pilskalns bija sens tirdzniecības un amatniecības centrs Daugavas kreisajā krastā.

Daugmales pagasts, Ķekavas novads, GPS 56.88857, 24.40652

Cik reižu gadījies pabūt Daugmales pilskalnā, tik tā pakājē pie Daugavas rosās makšķernieku kompānijas. Lomi te vienmēr esot labi. Tā kā pie pilskalna ir izvietots informatīvais stends, vīru zināšanu līmenis pēdējā laikā ir uzlabojies, un viņus vairs nepārsteidz, ka stāvais, zaļais paugurs viņiem aiz muguras ir slavens pilskalns ar varenu pagātnes bagāžu.

Daugmales pilskalns bija sens tirdzniecības un amatniecības centrs Daugavas kreisajā krastā. Daugmales senvietu kompleksu veido pilskalns ar 2 hektārus lielu senpilsētu, diviem kapulaukiem. Pilskalns veidots uz vismaz līdz 25 m augstas kraujas. Mazāk aizsargātajā austrumu pusē uzbērts līdz 7 metriem augsts valnis. Pilskalna platība ir bijusi 3800 m2. Tā pakājē atradusies ap 2 ha liela senpilsēta.

Līdz 9. gadsimtam pilskalnu ir apdzīvojuši zemgaļi, tad viņus nomainīja lībieši. 11. gadsimta pirmajā pusē pilskalnā valdījusi rosīga dzīve. Daugmale izveidojās par lielu amatniecības un starptautiskās tirdzniecības centru. Pilskalna pakājē pie Varžupītes ietekas Daugavā ir atradusies kuģu piestātne. Vairāki arheologi un vēsturnieki izteikuši domu, ka Daugmale varētu būt Indriķa hronikā minētā Zemgales osta, kuru  tirgotājiem apmeklēt aizliedzis Romas pāvests 13. gadsimtā.

Pēc Rīgas HES uzbūvēšanas pilskalna ziemeļu mala ir iebrukusi ūdenī, un pilskalna teritorija sarukusi. Lai pasargātu to no tālāka noslīdējuma, pilskalna pakāje pie Daugavas ir nostiprināta. Tomēr arī tagad pilskalns, paceļoties 15 metrus virs ūdeņiem, ir gana varens un iespaidīgs, ļaujot nojaust, cik dižs tas varējis būt savos ziedu laikos. No tā augstumiem tāls skats uz Rīgas HES ūdenskrātuves ūdeņu plašumu un mūsdienīgo ainavu otrpus Daugavai.

Pie pilskalna var piekļūt, nogriežoties pa kreisi no Rīgas HES – Jaunjelgavas ceļa (P 85). Jāseko brūnajai norādes zīmei.

Teksts un foto: Anita Banziņa

27.09.2021