Vīgantes parks – Staburaga pagasts, Aizkraukles novads

Daugavas kreisajā krastā, 200 metrus uz ziemeļiem no Staburaga, pie bijušās Vīgantes muižas atrodas skaistais Vīgantes parks.

Staburaga pagasts, Aizkraukles novads, GPS 56.59062, 25.47940

Diemžēl pēc Pļaviņu HES uzpludināšanas 1966.gadā no ūdenskrātuves ūdeņiem ir paglābusies tikai daļa Vīgantes parka. Tā platība ir 10 ha, un tajā joprojām aug 41 eksotisku koku sugas.

Parku daļēji ieskauj laukakmeņu žogs, bet ieejas vārtu galus grezno cementa lējuma lodes. Kāpnes, kas kādreiz vedušas uz Liepavotu, iekāpj tieši ūdeņos. No kādreizējiem 20 pakāpieniem var saskaitīt vien desmit. Slavenais avots savu nosaukumu ieguvis no dižliepas, kas zaļojusi tā tuvumā. Ūdens bijis tik veselīgs, ka muižas lielkungs katru rītu sūtījis tam pakaļ.

Dzelmē ir pazudusi arī 1939. gadā no šūnakmens uzbūvētā brīvdabas estrāde, uz kuras korus aizrautīgi diriģējuši Teodors Reiters un Pēteris Barisons. Estrāde un amfiteātra veidā izkārtotās skatītāju sēdvietas bija parka lepnums.

Parkā joprojām var aplūkot tēlnieces Aleksandras Briedes veidoto skulptūru „Daina”, kas simbolizē latviešu tautas dziesmoto garu. 1975. gadā gados tā tikusi sabojāta. Māksliniece skulptūru atjaunoja 1987. gadā, bet restaurētais oriģināls ir uzstādīts Siguldas parkā.

Parkā ir pastaigu takas, brīvdabas estrāde, laivu piestātne, komponistam Pēterim Barisonam veltīta lapenīte. Tā tapusi 2013.gadā, gaidot komponista 110.dzimšanas dienu. Komponists savā dzīves laikā ir bijis cieši saistīts ar Vīgantes parka estrādē notikušajiem kultūras pasākumiem, galvenokārt ar dziesmu svētku tradīcijas radīšanu. 2011. gadā parkā tika uzstādītas koka skulptūras – Jancis un Mārčs, rakstnieka Valda grāmatas “Staburaga bērni” galvenie varoņi.

Vīgantes parks izveidots muižas laikos 19.gadsimtā un 20. gadsimta  sākumā. Muižas ēka tika nodedzināta 1905. gadā. Par vecajiem laikiem vairs atgādina tikai četri savstarpēji savienoti dīķi, no kuriem ņemts ūdens spirta un alus brūzim, un saimniecības ēku drupas. Parkā tad auguši 64 sugu koki, bet barona fon Bēra lepnums bijis rožu laukums.

Teksts un foto: Anita Banziņa    22.09.2021