Ādažu novads

Ādažu novadā pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021. gada 1. jūlijā apvienojās Ādažu novads un Carnikavas novads. Robežojas dienvidrietumos ar Rīgas pilsētu, dienvidos ar Ropažu, austrumos ar Siguldas un ziemeļos ar Saulkrastu novadu. Novada centrs atrodas Ādažos. Platība – 243 km2, iedzīvotāju skaits: 22 300 (2021).

Ādažu novada ģerbonis ir apstiprināts 2012. gadā. Sudraba laukā atrodas zaļa ūdensrozes lapa, kurai uzlikts baltās ūdensrozes zieds dabīgās krāsās, zaļa pavedienapmale. Simbols liecina par teritorijā esošo Gauju un novada teritorijai raksturīgo floru. Ūdensrozes baltā krāsa simbolizē skaidrību, gudrību, drosmi un balstu. Ģerboņa centrā esošā ūdensroze kā Ādažu pazīšanas zīme ir kopš 1998. gada.

Nozīmīgu daļu novada teritorijas klāj meži, kuros izkaisīti neskaitāmi ezeri. Lielākie no tiem – Lielais un Mazais Baltezers, Dūņezers, Lilastes, Lieluika un Mazuikas ezers. Lielajā Baltezerā esošās sešas salas kopš 1924. gada ir apstiprinātas par dabas pieminekļiem, bet kopš 1977. gada – par botānisko liegumu, kurā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju skaitā kā dabas liegums kopš 1999. gada ietilpst Lieluikas un Mazuikas ezeri, pie kuriem var atrast vairākas retas augu sugas. Kopš 2004. gada aizsargājamo ainavu apvidus iekļauts ES nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju – Natura 2000 – tīklā.

Lielu daļu Ādažu novada teritorijas veido Ādažu poligona teritorija.


Lejupielādējams maršruta ceļvedis:
VIDZEME: Ainažu šoseja: Rīga – Baltezers – Carnikava – Saulkrasti – Dunte – Liepupe – Salacgrīva – Ainaži