Kārlis Bērziņš (1865-1934) – grāmatu un rakstāmlietu tirgotājs, izdevējs, sabiedrisks darbinieks

1896.-1900. gadā bija Raunas pagasta vecākais, ieņēmis nozīmīgu lomu pagasta kultūras un sabiedriskās dzīves rīkošanā, dibinot Raunas zemkopības biedrību, bibliotēku, sekmējis pārmaiņas Raunas skolu tīklā. 1900. gadā pārnācis uz Rīgu, sākotnēji strādājis vienā no vecākā brāļa, grāmatu izdevēja un tirgotāja Pētera Bērziņa veikaliem. Atpērkot vienu no Pētera Bērziņa veikaliem Tērbatas ielā 14, uzsācis patstāvīgu darbību kā grāmatu un rakstāmlietu tirgotājs. Izvērsis plašu sabiedrisko darbību, pirms Pirmā pasaules kara darbojies Latviešu izglītības biedrībā, kara gados strādājis Bēgļu komitejas valdē. Piedalījies Rīgas tirgotāju savstarpīgās kredītbiedrības dibināšanā, bijis Latvijas Tirgotāju savienības valdes loceklis un vēl vairāku biedrību biedrs. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Informācija aktualizēta 15.05.2021.


Rezervē naktsmājasBooking.com