Gothards Frīdrihs Stenders (1714-1796) – teologs un apgaismotājs

Gothards (arī Ģederts) Fridriks Stenders (Gotthard Friedrich Stender), saukts par Veco Stenderu, bija luterāņu teologs un apgaismotājs, Sēlpils un Sunākstes mācītājs, latviešu laicīgās rakstniecības dibinātājs, “Latviešu valodas vārdnīcas” (Lettisches Lexikon, 1789) autors.

Dzimis Lašu mācītājmuižā luterāņu mācītāja ģimenē. 1736.-1739.g. studēja teoloģiju, vecās valodas un retoriku Jēnas un Halles universitātēs Vācijā. Atgriezies Latvijā, strādāja par mājskolotāju Lielbērstelē un nodevās matemātikas studijām. 1742. gadā viņu iecēla par Jelgavas pilsētas skolas priekšnieka palīgu. 1744.-1752.g. viņš pildīja mācītāja pienākumus Lindes-Birzgales draudzē un sāka interesēties par latviešu valodu. 1752. gadā nodega viņa dzīvojamā ēka, un sērgā viņš pazaudēja māju kustoņus. 1753.-1759 .g. viņš strādāja Žeimes luterāņu draudzē pie Lietuvas un Kurzemes hercogistes robežas. Šeit viņš smagi saslima un nolēma draudzes mācītāja amatu atstāt. 1759. gadā Stenders kopā ar ģimeni otrreiz devās uz Vāciju, kur līdz 1763. gadā strādāja par skolotāju Helmštetē un par reālskolas rektoru Kēnigsluterā, kur konflikta dēļ ar iestādes valdību viņš atstāja šo vietu un aizbrauca uz Kopenhāgenu strādāt par ģeogrāfijas profesoru.

Dānijas karalis uzdeva izgatavot milzīgu globusu, 23 pēdas caurmērā. Uzdevumu Stenders veicis godam. Vēl mūsdienās Kopenhāgenā glabājoties divi Stendera gatavotie globusi. Dāņu ģeogrāfi augsti vērtējot Stendera zināšanas ģeogrāfijā. Šajā laikā G.F.Stendera uzskatus spēcīgi ietekmējusi brīvmūniecības filozofija.

Kurzemē Stenders atgriezās 1765. gadā. Līdz mūža beigām viņš strādāja par mācītāju Sunākstes un Sērpils draudzēs, nodarbojās ar zinātnēm, sarakstījās ar Pēterburgas Zinātņu Akadēmiju. Šajā 30 gadu posmā (1766-1796) tapa vairums Stendera grāmatu. 1789. gadā Jelgavā iespieda Stendera “Latviešu valodas vārdnīcu” divās daļās ar aptuveni 7000 vārdu tulkojumu no latviešu uz vācu valodu un aptuveni 14 000 vārdu tulkojumu no vācu uz latviešu valodu. Lielā mērā Vecā Stendera darbu un idejas tālāk attīstīja viņa dēls un mazdēls, arī luterāņu mācītāji.

03.05.2021