Augusts Lēbers (1865-1948) – jurists, senators

Bez Lēbera seniora nav iedomājama mūsu valsts dibināšana 1918. gadā. Darbojās Latvijas tiesu sistēmas un likumu izstrādāšanā, LU Juridiskās fakultātes dibināšanā, kurā bijis arī dekāns un pirmais nelatviešu mācībspēks, kurš lekcijas lasījis latviski. Veicināja tiesību zinātņu attīstību un sabiedrisko dzīvi. Īpaši izceļama ir Augusta Lēbera līdzdalība 1937. gadā Ministru kabineta pieņemtajā Latvijas Valsts Civillikuma izstrādē.

Dr. art. Ilona Audere, Mencendorfa nama muzeja vadītāja

Informācija aktualizēta 09.11.2020.

Saistītie ceļveži un raksti: