Lielauces ezers–Lielauces pagasts, Dobeles novads

Dūņainais un seklais Lielauces ezers ir dzērvenēm bagātā Vīķu purva ieskauts un pieejams tikai pa koka dēļu laipu, kas sākas pie Lielauces pils.

Lielauce, Lielauces pagasts, Dobeles novads, GPS 56.52290, 22.89944

Lielauces ezers ietilpst valsts nozīmes Vīķu purva dabas liegumā. Tas ir izveidots tajā esošo biotopu un daudzveidīgo putnu sugu aizsardzībai un ir izcils gan Zemgales, gan visas Latvijas mērogā. Ezera platība ir 376 ha, vidējais dziļums ir 1,5 metri, bet maksimālais dziļums – 3,5 metri. Ezera gultne ir dūņaina, vietām atrodams sapropelis. Ezeram ir arī divas saliņas.

Te ūdeņos mīt 16 zivju sugas – asaris, karūsa, līdaka, līnis, rauda, rudulis, zutis, vēdzele, ķīsis, sapals, ālants, plicis – , tāpēc ezers ir makšķernieku iecienīts. AS “Latvijas valsts meži” laivu bāzē iespējams iznomāt laivas, iegādāties licences makšķerēšanai un vēžošanai, bet ezera krastā var pārnakšņot ūdenī peldošās kempinga mājiņās. Tā kā ezera krasti ir purvaini, tas nav piemērots peldēšanās priekiem. Saglabājies stāsts par to, ka baronu laikos ir mēģināts izveidot peldvietu, bagātīgi savedot smiltis un ierīkojot laipas, taču nav ziņu, kas no tā iznācis.

Līdz ezera krastam, kur atrodas arī laivu bāze, var aiziet pa garo koka dēļu laipu, kas sākas pie Lielauces pils. Tā celta baronu Mēdemu dzimtai, un to uzskata par interesantu eklektisma pieminekli. Pilij apkārt atrodas vecais parks. Šobrīd pils apskatāma tikai no ārpuses. Ezers un Lielauces pils tā krastā lieliski viens otru papildina un veido vienotu ansambli.

Foto: Anita Banziņa

17.11.2021