Slokas ezera taka – Ķemeri, Jūrmala

Slokas ezera taka, kas atrodas Ķemeru nacionālā parka teritorijā,   ir skaista vieta, kur izbaudīt dabas daudzveidību un nodoties aktīvai atpūtai.

Ķemeri, Jūrmala, GPS 56.957373,23.546350 (takas sākums)

Takas loka maršruta garums ir 3,1 km, taču ir iespējams apmeklēt arī Melnezeru, Bertrama avotu vai doties caur Slokas purvu uz Kūdras staciju (4 km), Ķemeriem (3,5 km) vai Jaunķemeru pludmali (4,5 km).

Takas sākas un beidzas Slokas ezera krastā, kur paredzēta vieta arī auto novietošanai un piknikam. Braucot no Ķemeriem virzienā uz Jaunķemeriem, ceļa labajā pusē ir zīme “Slokas ezers”. Sekojot norādēm, nonāksiet pie Slokas ezera putnu torņa. Tas ir 7 m augsts peldošs tornis, no kura var ērti pārskatīt visu ezeru un vērot putnus. Informācijas stendi sniegs informāciju par Slokas ezera apkārtnes dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām. Takas sākumu norāda plakāts, un mežā ir norādes, kas apzīmē virzienu, lai neapmaldītos.

Ejot pa taku, ir iespējams redzēt vairākus interesantus objektus: mitros mežus pie Vēršupītes, sēravotu pie Slokas ezera, lielo akmeni, vairākus purva ezerus. Dumbrājos savukārt var pamanīt vai dzirdēt, bungojam Ķemeru nacionālā parka simbolu – baltmugurdzeni.

Taka vijas cauri applūstošām vietām, kur pat ziemā ūdens ne visur sasalst. Mitrākās takas vietas ir klātas ar dēļu laipu. Takās var pārbaudīt arī savu fizisko formu, izmēģinot dažādus sporta elementus: šūpoles, staigāšanu pa šauru koku, kāpelēšanu un citus.

Slokas ezers ir sekls piekrastes ezers ar dolomītu grunti, bagātīgām ūdensaugu audzēm un sēravotiem. Ezerā ligzdo vairākas aizsargājamas putnu sugas, un tā ir nozīmīga migrējošo putnu atpūtas vieta. Ezers tāpēc ir laba putnu vērošanas vieta, īpaši pavasara un rudens putnu migrācijas laikā.No skatu torņa var ieraudzīt gan ziemeļu gulbi, gan zivju gārni un citas interesantas putnu sugas.

Teksts un foto: Zaiga Kaire

Publikācija veidota sadarbībā ar


.