Jākobs Florentīns Lundbergs (1782-1858) – mācītājs un rakstnieks

Jacob Florentin Lundberg ir zviedru izcelsmes vācbaltiešu luterāņu mācītājs un rakstnieks, vācu apgaismības laikmeta literatūras tulkotājs latviešu valodā. Bijis Latviešu literārās biedrības (Lettisch-Literärische Gesellschaft) dibinātājs (1824) un tās vadītājs (1838-1845).

J.F.Lundbergs ir dzimis Rīgā, mācījies Rīgas licejā un Domskolā, pēc tam Tērbatas universitātē studējis teoloģiju (1802-1805). Pēc tam visu mūžu viņš bija Biržu un Salas draudzes mācītājs Sēlijā.

Lundbergs 1724. gadā piedalījās Latviešu literārās biedrības dibināšanā, 1825. gadā  pieņēma savā draudzē par ķesteri un ērģelnieku apdāvināto jaunekli Ansi Līventālu, kuru mudināja pievērsties literārai darbībai. 1827. gadā tika publicēta Lundberga tulkotā Šillera “Dziesma no pulksteņa” (Das Lied von der Glocke).

No 1835. gada viņš bija Sēlpils diecēzes prāvests, no 1838. gada – Latviešu literārās biedrības vadītājs. Kopā ar Līventālu nodibināja grāmatu apgādu un nodarbojās ar to izplatīšanu latviešu zemniekiem. Lielākā daļa no Lundberga rakstiem tika publicēti laikrakstā “Latviešu Avīzes” un “Latviešu Ļaužu Darbā”, vēlāk tie apkopoti divās grāmatās – “Dažādu vecu un jaunu rakstu krājums” un “Stāstu dziesmas”. Lundbergs savos tulkojumos centās lietot tautā parastos teicienus un vārdus.

Miris Biržos. Pie Biržu baznīcas viņam un Ansim Līventālam uzstādīts piemiņas akmens.