Saukas dabas parks – Jēkabpils novads

Saukas dabas parks izveidots, lai saglabātu Augšzemes augstienes Sēlijas paugurvaļņa ainavu un biotopu. Tas ceļotājiem paver tālas Augšzemes augstienes ainavas līdz pat Lietuvas mežiem tālumā.   Parkam piešķirts arī “Natura 2000” statuss – Eiropas nozīmes aizsargājama dabas teritorija.

Elkšņu, Rites, Saukas pagasts, Viesītes pagasts, GPS 56.26033, 25.532381 (Ormaņkalna skatu tornis)

Parks dibināts 1987. gadā, tā platība – 5603 ha. Dabas parka centrālais objekts ir Saukas ezers (718 ha) – lielākais ezers Sēlijā un 15. lielākais Latvijā. Tā garums sasniedz 6,2 km, platums – 1,5 km. Dziļums dažviet ir 9,5 m. Ezera apkārtnes ainavu veido plašas ganības, pļavas, lauku sētas un augļu dārzi, meži un Klauces upīte, kura ietek ezerā.

Ezera krastos ir vairākas labiekārtotas un publiski pieejamas peldvietas. Ap ezeru ved marķēts velomaršruts 26 kilometru garumā, kas pārsteigs ar skaistiem skatiem. Taču no velobraucējiem tas prasa arī fizisku piepūli, jo ceļā daudzviet ir stāvi un mazāk stāvi uzbraucieni. Parka teritorijā atrodas arī Lielais Klauces ezers, Bukūzis, Aklais ezers, Klauces upe un Dūņupe.

Parka ainavu iezīmē līkumainie grants ceļi, pauguri, dižkoki, novadam raksturīgas viensētas un vairāki izcili skatu punkti. Viens no tiem atrodas Ormaņkalnā, kas paceļas 167 m virs jūras līmeņa. Ormaņkalns senajiem sēļiem ir bijusi parocīga novērošanas vieta, no kuras briesmu brīžos ļaudīm signalizēts par ienaidnieka draudiem. Šajā Sēlijas paugurvaļņa augstākajā vietā atrodas skatu tornis, no kura paveras skats uz Saukas ezeru. Taču nav jābēdā tiem, kam torņos kāpt nepatīk, – krāšņi skati redzami, arī paliekot uz zemes.

Dabas vērtību sarakstā minētas arī upju straujteces, nogāžu, gravu meži un pārmitri platlapju meži, minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi, augu sugām bagātas atmatu pļavas.

Teritorija bagāta ar arheoloģiskajiem objektiem – kulta vietām, pilskalniem, senkapiem un kapsētām un tādiem kultūrvēsturiskās ainavas elementiem kā novadam raksturīgās būvniecības tradīcijās veidotām viensētām, muižu apbūves ansambļiem, dievnamiem, ceļmalas krogiem, dzirnavām un citiem. Vairākas lauku sētas piedāvā lauku labumus, naktsmītnes un aktīvās atpūtas iespējas pie ezera.