Kuģu būve Saulkrastos

https://saulkrasti.lv/novadpetnieciba/kugu-buve-jubileja/ https://saulkrasti.lv/novadpetnieciba/kuga-kazas/ https://www.celotajs.lv/lv/e/story/view/livu_cels/ff808181595f23a701595f73785d0000?0 Reizē ar izglītību un nacionālo pašapziņu vietējie zvejnieki saprata, ka, iegūstot pārticību, tiek iegūta neatkarība no muižkunga. Kaut arī lēni, tomēr, liekot

Read more

Kultūra Saulkrastos

https://saulkrasti.lv/kultura/agentura/makslinieciskie-kolektivi/ https://www.facebook.com/saulkrastukultura/ Saulkrastu novada kultūras dzīvi veido aktīva mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbošanās un kultūras sarīkojumi. Tos organizē un vada pašvaldības iestāde “Saulkrastu kultūras centrs”. Centrā

Read more

Saulkrastu ievērojamās personas

https://saulkrasti.lv/kultura/novadpetnieciba/raksti/ Rakstnieks Reinis Kaudzīte (1839-1920) Saulkrastos iegādājās īpašumu, kur pavadīja mūža pēdējos septiņus gadus, “Inčos” vasarās dzīvoja komponists Jāzeps Vītols (1863-1948), “Cepļos” popularitātes plaukumā mita

Read more

Baroni fon Pistolkorsi

http://rigacv.lv/node/1569 http://www.freecity.lv/zhzl/61903/ (von Pistohlkors, фон Пистолькорс) – skotu izcelsmes vācbaltiešu bruņniecības dzimta Zviedrijas karalistē, vēlāk Krievijas impērijas Baltijas guberņās. Dzimtas aizsācējs ir pulkvedis Georgs Skots

Read more