Saulkrastu vēsture

https://lv.wikipedia.org/wiki/Saulkrastu_vēsture grāmata: Inga Zemīte “Saulkrasti. No vissenākajiem laikiem līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai”, 2014. https://www.celotajs.lv/lv/e/story/list/saulkrasti?13 Saulkrastu pirmsākums ir Kārļa fon Reiterna 1823. gadā dibinātā Vidzemes muižniecības

Read more

Nāves bedre

Kuģu laupīšana Mērsragā Kārļa Kraujiņa stāsts publicēts 1935. gada 5. septembra “Jēkabpils Vēstnesī” “Izpūtis caur nāsīm kuplus dūmu kamolus, vecais zvejnieks modri apsēdās uz lielā

Read more

Rīdzenes upe

Lai Rīdzenes upe būtu kuģojama, rāte aizliedza upē bērt atkritumus, bet rīdzinieki to neievēroja. Tāpēc Rīgas rātei vajadzēja organizēt upes tīrīšanas un padziļināšanas (bagarēšanas) darbus.

Read more