Baroni fon Pistolkorsi

(von Pistohlkors, фон Пистолькорс) – skotu izcelsmes vācbaltiešu bruņniecības dzimta Zviedrijas karalistē, vēlāk Krievijas impērijas Baltijas guberņās. Dzimtas aizsācējs ir pulkvedis Georgs Skots (Jöran Olofsson (Scott), 1596-1663), kuru karaliene Kristīne 1645. gadā iecēla dižciltīgo kārtā, piešķirot ģerboni un dzimtas uzvārdu Pistōlkors. 1647. gadā dzimtu ierakstīja Zviedrijas, 1746. gadā – Igaunijas, 1747. gadā – Vidzemes bruņniecības matrikulā.

Zināmākie pārstāvji: Krievijas armijas ģenerālmajors, Vidusāzijas iekarošanas varonis Aleksandrs fon Pistōlkorss (1824-1879), dabaszinātnieks un sabiedriskais darbinieks Otto fon Pistolkorss (1754-1831), mākslas darbu kolekcionārs un zinātnieks Augusts fon Pistolkorss (1822-1886); vēsturnieks Gerts fon Pistolkorss (1935). Mūsdienu Latvijas teritorijā dažādos laika posmos dzimtas valdījumā bijušas Kolcenes (Kolzen), vēlākā Bīriņu, Igates (Idsel) u.c. muižas.                                                             http://vesture.eu/Pistolkorsi

Augusts fon Pistolkorss (1822-1886)

(vācu: August Friedrich Baron von Pistohlkors) bija vācbaltiešu virs­nieks, mākslas darbu kolekcionārs un zinātnieks, Bīriņu muižas īpašnieks, viens no Saulkrastu kūrorta izveidotājiem.

Viņa tēvs – Krievijas impērijas virsnieks Aleksejs fon Pistolkorss (1792-1870) pēc kāzām (1813. gadā) ar kartogrāfa un tiesneša grāfa Ludviga Augusta Mellīna meitu Annu Augusti Henrieti (1798-1863) ieguva Bīriņu muižu. Šajā laulībā dzimis Augusts un viņa māsa Natālija Helene Auguste (1829-1854).

1850. gadā Augusts fon Pistolkorss ap­pre­cēja Pēterburgas baņķiera Aleksandra fon Štiglica audžumeitu Emīliju fon Harderi (1829-1894), tādējādi pūrā sa­ņemdams 7 miljonus zelta rubļu. Pateicoties šai naudai, 1857.-1860.g. viņš varēja uzbūvēt Bīriņu muižas jauno kungu māju (tagadējo Bīriņu pili).

Barona skatījums uz pasauli bija tālredzīgs, viņu interesēja ne tikai personīgā dzīve, bet arī apkārtējās vides sakopšana un pilnveidošana, tāpēc viņš nesavtīgi ziedoja līdzekļus jaunizveidotā Neibādes kūrorta sakārtošanai. 1870. gadā Pistolkorss ierīkoja ceļu no Bīriņiem līdz Saulkrastiem (Neibādei).

https://lv.wikipedia.org/wiki/Augusts_fon_Pistolkorss

Aleksandrs fon Pistolkorss (1851-1904)

Nākamais Bīriņu muižas īpašnieks Augusta dēls Aleksandrs fon Pistolkorss bija aktīvākais jaunās atpūtas vietas Neibādes īpašnieks un attīstības veicinātājs 19. gs. beigās.

Informācija aktualizēta 07.05.2020.

Saistītie ceļveži un raksti:


Naktsmājas SaulkrastosBooking.com