Kultūra Saulkrastos

Saulkrastu novada kultūras dzīvi veido aktīva mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbošanās un kultūras sarīkojumi. Tos organizē un vada pašvaldības iestāde “Saulkrastu kultūras centrs”. Centrā darbojas 15 kolektīvi, kas ļauj ikvienam novada iedzīvotājam atrast tieši sev piemērotu veidu, kā pavadīt brīvo laiku un veicināt kultūrizglītību.

Vismazākie saulkrastieši aizrautīgi dejo Zvejniekciema pirmsskolas bērnu deju kolektīvā “Saulstariņš”, bet dziedāšanas prasmes apgūst vokālajā studijā “Zvejniekciems”.

Tautas dejas prieku jaunieši var rast un izbaudīt deju kolektīvā “Krustu šķērsu”, vidējā paaudze – deju kolektīvā “Jūrdancis”, bet seniori – deju kolektīvā “Saulgrieži”.

Ja ir vēlme izmēģināt ko netradicionālu, to piedāvā deju grupas “Fractus” un senioru mūsdienu deju grupa “Sandras kundzītes”. Kantri stila piekritējus gaida līnijdeju grupā “Sunbeach”.

Tiem, kam patīk dziedāt, ir iespēja dziedāšanas prasmes pilnveidot jauktajos koros “Anima”(korisanima.lv/)un “Bangotne”, un senioru vokālajā ansamblī “Dzīle”. Saulkrastu folkloras kopa “Dvīga” ļauj iepazīt latviskas dzīvesziņas pamatus un iedzīvināt sentēvu tradīcijas mūsdienās. Darbojas arī koklētāju ansamblis “Saule”.

Latviskā dzīvesziņa rodama, pilnveidojot savas prasmes rokdarbos un citās tautas lietišķās mākslas nozarēs. Saulkrastos ir gan aktīvi audēji, kuri apvienojušies audēju kopā “Kodaļa”, gan arī rokdarbnieki, kuru pulciņā top skaistākās zeķes un šalles, un kur tad vēl pavisam īpaši rokdarbu veidi, piemēram, filcēšana vai grābekļošana!

Pilnveidot glezniecības prasmes interesenti ir aicināti k/n ‘’Zvejniekciems” gleznotāju studijā “Ultramarīns”.

Informāciju par kultūru Saulkrastos sniegusi Saulkrastu kultūras centra vadītāja Ilze Jakuša-Kreituse.

Informācija aktualizēta 07.04.2020.

Saistītie ceļveži un raksti:


Naktsmājas SaulkrastosBooking.com