Sunākste – ciems Aizkraukles novada Sunākstes pagastā

Sunākste ir ciems Aizkraukles novada Sunākstes pagastā, pagasta centrs. Tas izvietojies pagasta vidusdaļā, Lauces krastā, autoceļu V956 un V926 krustojumā, 115 km no Rīgas.

Sunākstē atrodas pagasta pārvalde, pamatskola, saieta nams, bibliotēka, veikals. Apdzīvotā vieta izveidojusies pie Sunākstes pagastnama un skolas, pēckara gados  izaugusi kā kolhoza «Sunākste» centrālais ciemats.

5 km no Sunākstes centra pakalnā slejas Sunākstes baznīca, kas cieši saistīta ar Vecā Stendera vārdu. Uzskata, ka jau Livonijas ordeņa Sēlpils fogtejas laikā 1516. gadā Frīdrihs fon Plāters  Sunākstē dibinājis vikāriju, bet 1570. gadā, pirmā Kurzemes un Zemgales hercoga Gotharda Ketlera laikā, celta senākā Sunākstes baznīca. 1742. gadā uzcelta jauna koka baznīca, kura nodega 1816. gadā no zibens spēriena. Tieši šajā baznīcā 1766.-1796. gados par mācītāju strādājis Vecais Stenders. Tagad redzamā mūra baznīca celta 1827.-1829. gadā pēc Kurzemes guberņas arhitekta Frīdriha Šulca projekta pirmās baznīcas vietā. Tās iekārta tapusi 19. gadsimta 70. gados.

Blakus baznīcai atrodas jaunā kapsēta, bet augšā kalnā – vecā kapsēta, kur apglabātas  piecas Stenderu paaudzes. Sunākstes vecajos kapos atdusas apgaismības nesējs un latviešu valodas saulītē cēlājs Gothards Fridrihs Stenders (1714 – 1796), uz kura kapa plāksnes rakstīts “Še aprakts G. F. Stenders – latvis”.