Jūlijs Vīstucis (1839-1909) – skolotājs, literāts

Dzimis Jaunraunas “Vīstučos” saimnieka ģimenē. 17 gadu vecumā kļuvis par apkārtstaigājošu skolotāju, 1859. gadā iestājies Ērgļu draudzes skolā. 1861-1871. gadā strādājis par Jaunraunas pagastskolas skolotāju un pagasta skrīveri. Rakstījis dzejoļus, sentimentālus stāstus, tulkojis F. Hofmaņa, A. Grīna un citu autoru darbus, sarakstījis ģeogrāfijas un matemātikas mācību grāmatas, reliģiska satura darbus. Publicējis grāmatas “Rauna citkārt un tagad” (1900) un “Vidzemes Šveicija” (1897). Vīstuča dzejoļi sakopoti krājumā “Pabiras…” (1883).

Informācija aktualizēta 15.05.2021.


Rezervē naktsmājasBooking.com