Pēdvāles mākslas parks Sabilē

+371 29 133 374, +371 63 252 249, [email protected]

1.maijs-25.okt: I-VII: 10-18. 26.okt-30.apr: I-VII: 10-16. Apmeklējuma maksa (2020): nov-maijs: 1,50 / 2,50 EUR, jūnijs-okt: 2,50 / 3 EUR

Pieejamas arī naktsmītnes, telšu un ugunskura vietas, kafejnīca, telpas viesībām un sabiedriskiem pasākumiem.

Agrāk saucās Pedvāles brīvdabas mākslas muzejs. Parks aizņem 200 ha, kur izveidoti pastaigu maršruti. Muzeja kon­cep­cija ir dabas un lauksaimniecības ainavu, kultūras mantojuma un māks­las integrāci­jas vienotā vidē. Mērķis bija radīt vietu, kur radoša doma var realizēties sas­kaņā ar ainavisko vidi un kļūt par tās sastāvdaļu. Šeit apskatāma daudzveidīga modernā mākslā – skulptūras, instalācijas u.c. mākslas objekti. Pastāvīgā kolekcija 150 mākslas darbi, kas radīti simpoziju plenēru un darbnīcu laikā.

Šeit ir izteiksmīgs rel­jefs ar dziļām gravām un lēze­nām nogā­zēm, plašiem tīrumiem un klusām pļa­viņām, upītēm, strautiem un dzidriem avo­tiem. Ir le­ģenda par brīnum­daiļu princesi, kura šeit dažreiz sas­topama un kuras kaps te atrodas.

Šeit atodas 700 gadu veca kulta koka – Elku liepas celms (tā 90.ga­dos nolauzta vētrā), svēt­avots, baronu, latviešu leģionāru, vācu un beļģu karavīru kapi.

Parku kopš 1992.g. veido tēlnieks Ojārs Feldbergs.

Ojārs Arvīds Feldbergs (dz.1947) – tēlnieks. 2009.g. par nopelniem valsts labā saņēmis Latvijas valsts augstāko apbalvojumu – IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni par ieguldījumu Latvijas mākslā.

Pedvāle slavena ar interesantiem pasākumiem – šeit notiek latvie­šu gadskārtu svētki, organizēti plenēri, konferences, izstādes un darbnīcas māk­slas un kultūras mantojuma un dabas aizsardzības jomās. 1999. gadā muzejs tika apbalvots ar starptautisku UNESCO Melinas Merkuri balvu par kultūrainavas saglabāšanu un attīstību.

Informācija aktualizēta 10.04.2020.

Saistītie raksti:


Atrodi naktsmājas Sabilē!Booking.com