Bakūzes muiža – Embūtes pagasts, Vaiņodes novads

Skolas iela 2, Vībiņi, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3436, GPS: 56.4914056, 21.896381, +371 26 199 518.

Bakūzes muiža celta 19. gadsimta vidū (būvdarbi veikti ap 1867.g.) Kārlim Dorothezenam. Viņš ap 1860. gadu dibinājis pirmo skolu Bakūzē, kas kopš 1940. gada darbojās Bakūzes muižas telpās. 1875. gadā muižas īpašnieks dāvinājis skolai 44 pūrvietas zemes, 16 asis malkas un 160 rubļus gadā saimniecībai.

Muižas kungu mājā bijusi apaļa zāle ar divām nišām, kurās tikušas novietotas Ādama un Ievas skulptūras (nozagtas pirms Pirmā pasaules kara), baltas podiņu krāsnis, terase, lapene, rožu dārzs, staļļi darba un izjādes zirgiem, govju kūtis un karpu dīķi. Ēka veidota vēlīnā klasicisma stilā. Orģinālās akmens kāpnes no raibā granīta, kas ved uz pagrabu un senas dekoratīvas betona grīdas flīzes.

Nostāsti par Bakūzes muižu vēsta, ka muižas dīķa apkārtnē mītot Melnais kungs, bet muižas kungu mājas pagrabos esot iemūrēta kāda jaunava (vēl tagad redzams izcilnis sienā, kas ved uz pagrabu).

Bakūzes muiža ir privātīpašums. Saimnieki piedāvā ēkas apskates ekskursijas, interesantus stāstus, arī naktsmītnes.