Krievu (Krīvu) kalns

Augstākais lielpaugurs Kurzemē-190 m.v.j.l.. Pēc seniem nostāstiem šeit  bijusi senču svētvieta vienai no baltu tautu mitoloģiskajām būtnēm -Pērkonam. Krievu (Krīvu) kalnā nepārtraukti esot degusi svētuguns, ko uzmanīja rituāla zintnieki-krīvi (svētie vīri) un vaidelotes (svētās sievas). Kalna virsotne iezīmēta ar lielu laukakmeni. Pirms Otrā pasaules kara tur bijušas Krīvaišu māas. Kalns aizaudzis ar kokiem.