Salaspils kultūras nams “Rīgava”

Salaspils kultūras nams “Rīgava” ir lielākais kultūras dzīves organizators Salaspils novadā. Tas aicina apmeklēt teātra izrādes, koncertus, bērnu pasākumus, kino vakarus un arī starptautisku festivālu. Daudzi pasākumi notiek ar Salaspils novada pašvaldības atbalstu un ir bezmaksas, piemēram, Salaspils novada svētki, kas katru gadu maija beigās pulcē tūkstošiem apmeklētājus no visas Latvijas. Tāpat Salaspils kultūras namā veiksmīgi norit interešu izglītības un amatiermākslas kolektīvu darbība.

Salaspils kultūras nams juridiski ir jauna iestāde (dibināta 2017. gadā), bet pēc būtības – Salaspils novada tradīcijās un ieradumos balstīta organizācija, kuras vēsturisko mantojumu veido kultūras nams “Rīgava” un kultūras nams “Enerģētiķis”. “Rīgava” tika dibināta kā padomju saimniecības kultūras nams, tās darbības pirmsākumi meklējami 1967. gadā, bet nosaukums nāk no divu vārdu – Rīga un Daugava saspēles.

2007. gadā līdz ar rekonstrukciju nams ieguva mūsdienīgas telpas, kas pavēra jaunas iespējas paplašināt darbību. 2019. gadā tika realizēts foajē renovācijas projekts, pilnībā pārbūvējot un modernizējot 1. stāva telpas.

Nama lielajā zālē ir 350 sēdvietas koncertiem un teātru izrādēm, līdz 200 vietām izklaides sarīkojumiem. Kultūras namā un Salaspils novada svētkos viesojušās tādas grupas un mākslinieki kā maestro Raimonds Pauls, Intars Busulis, “The Sound Poets”, Gacho, “Triānas parks”, Ralfs Eilands, Elza Rozentāle, “Very Cool People”, Kristīne Prauliņa, Aija Andrejeva, “Raxtu Raxti”, Aija Vītoliņa, Rēzija Kalniņa, Kārlis Lācis, Baiba Sipeniece-Gavare, Laima Vaikule, Linda Leen, Mārcis Auziņš, Latvijas Radio bigbends, Mārtiņš Brauns, “Insomnia”, Goran Gora, Diāna Rudāne, Elīna Šimkus u.c., kā arī Latvijas Nacionālais teātris un Valmieras Drāmas teātris.

Kultūras nama telpās notiek intensīvs radošais mēģinājumu process. Te nodarbojas gan bērni un jaunieši, gan pieaugušie. Piedāvājums ir liels gan dejot gribētājiem, gan dziedāt gribētājiem: bērnu deju kolektīva “Sienāzītis” sešas grupas, jauniešu deju kolektīvi “Ūsiņš” un “Austriņš“, vidējās paaudzes deju kopa “Ūsa”, senioru deju kolektīvs “Rīgava”, mūsdienu deju grupas “Buras” astoņas grupas, deju ansamblis “Karuselis”, vokālie ansambļi “Mazputniņi”, “Vālodzīte”, “Dzeltenā zemūdene”, “Fantāzija”, “Sunrise”, krievu dziesmu ansamblis “Otrada”, senioru vokālais ansamblis “Viktorija”, jauktie kori “Elpa” un “Lōja”, senioru deju grupa “Madaras” un līnijdejas grupa “Lucia’s Linedancers”.

Informācija aktualizēta 02.08.2021.

Saistītie ceļveži un raksti:


Rezervē naktsmājas SalaspilīBooking.com