Saulkrastu novada bibliotēka

Raiņa iela 7, +371 67 951 502, +371 25 767 667

1945. gadā Neibādes mežsarga mājā (tagad A. Kalniņa ielā 10) sāka darboties Saulkrastu ciemata izpildkomiteja. Sekretāre Velta Akerberga bija pirmā, kura domāja un rūpējās, lai Saulkrastu nedaudzajiem iedzīvotājiem netrūktu labu grāmatu – iekārtoja pārvietojamo bibliotēku no Bīriņu bibliotēkas kara laikā saglabātajiem fondiem, pirka pirmās grāmatas arī no izpildkomitejas piešķirtajiem līdzekļiem. Tā palielinājās grāmatu skaits, un varēja sākt domāt par stacionāru bibliotēku.

Šo ideju 1947. gada pavasarī īstenoja nākamā izpildkomitejas sekretāre Zinaīda Želtikova. Viņa sakārtoja toreiz vēl nelielo literatūras fondu, sāka noteiktās dienās un stundās izsniegt grāmatas. 1950. gadā, kad nodibinājās Saulkrastu rajons, bibliotēka kļuva par rajona bibliotēku.

Saulkrastu bērnu bibliotēka dibināta 1952. gadā, kad tā atdalījās no ciema bibliotēkas. Kopš 1956. gada bērnu bibliotēka atrodas Amatnieku ielā 2. 1980. gadu vidū tās krājumā bija jau gandrīz 20 000 grāmatu. 1996. gadā Saulkrastu bērnu bibliotēku pievienoja pilsētas bibliotēkai.

https://lv.wikipedia.org/wiki/Saulkrastu_vēsture,

Informācija aktualizēta 01.12.2020.

Saistītie ceļveži un raksti:


Naktsmājas SaulkrastosBooking.com