Ilmājas baznīcas dižliepa

Atrašanās vieta: Dižilmāja, Vecpils pagasts, Dienvidkurzemes novads

Nav datu, vai Ilmājas baznīcas liepa ir stādīta, vai iesējusies, bet savā koka mūžā tā pieredzējusi daudz: gan to, kā celta Ilmājas baznīca, gan konfesiju cīņas par baznīcas piederību (sākotnēji tā tapa kā luterāņu baznīca, tad pārgāja katoļu īpašumā un tagad atkal pieder luterāņiem). Liepa pieredzējusi Dižilmājas muižas “zelta laikus” baronu Bordeliusu valdījumā; muižas ēka līdz mūsdienām gan nav saglabājusies. Koks pieredzējis dienu, kad baznīcas tornis zemestrīces laikā nokritis un vairs nav atjaunots (tā zināja stāstīt veci ļaudis). Ja liepa varētu runāt, tā stāstītu vēl daudz, tagad tās uzdevums ir sargāt Ilmājas baznīcu, dodot spēku un enerģiju tās apmeklētājiem.

Informācija aktualizēta 29.11.2021.
Foto no Dienvidkurzemes novada pašvaldības arhīva.