Vizlas dabas taka – Virešu pagasts, Apes novads

Taka ir vien 1,3 km gara, tomēr to nevarēs iziet ātri, jo tā pārsteigs ik uz soļa  ar Vizlas upes krācēm, straujumu un dolomīta atsegumiem. Upes kritums ir 10m/km.

Virešu pagasts, Apes novads,  GPS 57.43061, 26.34762

Ejot pa taku, var vērot krāčaino upi, kas apburt ar savu čalošanu un burbuļošanu jebkurā gada laikā. Upes krastus rotā dažādu krāsu dolomīta atsegumi. Vizlas lejtecē ir arī ūdenskritums. Stāvo un neapstrādājamo upes krastu dēļ daba te ir ļoti neskarta un izbaudāma tās pirmatnējā izskatā.

Takas sākumā skatāms 19 .gs. būvētais tilts pār Vizlas upi, kas ir vecākais dolomīta arkveida tilts Latvijā. Takas noslēgumā apskatāms Vizlas (Žākļu) dižakmens (augstums 3,4 m, garums 6 m, platums 3,7 m, apkārtmērs 15 m, tilpums 35 m3). 1978. gadā šajā upes posmā uzņemti fragmenti no filmas „Pūt, vējiņi”.

Vieta atrodas aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”, Natura 2000 teritorijā. Kopā ar Vizlas lejteces atsegumiem Žākļu dižakmens ir valsts nozīmes aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu sarakstā. Taka noslēdzas ar ieteku Gaujā.

Teksts un foto: Zaiga Kaire

Publikācija veidota sadarbībā ar