Saulrieta taka Saulkrastos

Tā savieno Inčupi ar Pēterupi, vedot paralēli jūrai 3,6 km garumā no Baltās kāpas līdz Saules tiltam. Te iespējams apskatīt Saulkrastu jūrmalai raksturīgo ainavu – plašo, smilšaino pludmali, priekškāpas, Pēterupi (kas noslēdzošo posmu līdz ietekai plūst gar jūras krastu un taka ved gar upi) un kāpu meža divdesmit dižpriedes (dažas ir pat 200 gadus vecas!), kā arī īpatnējas formas kokus – priedes, kuru zari ir vienādā garumā ar stumbru, turpinās paralēli zemei, aug augšup vai izlokās dažādos vijumos. Daudziem kokiem ir dubultas galotnes. Te aug arī bērzs ar pieciem stumbriem un tā saucamās “vilkaču priedes” ar vēja atsegtām saknēm. Ja paveiksies, ieraudzīsiet mazo, īpaši aizsargājamo kukainīti – priežu sveķotājkoksngrauzi.

Takas maršrutā ir uzstādītas informācijas zīmes, izveidotas atpūtas vietas un bērnu rotaļlaukums. No takas vērojami skaisti saulrieti. Tā noslēdzas pie Saules tilta pāri Pēterupei netālu no Jūras parka un pludmales “Centrs”.

Informācija aktualizēta 07.04.2020.

Saistītie ceļveži un raksti:


Naktsmājas SaulkrastosBooking.com