Embūtes dabas taka

Dabas taka iepazīstina ar Embūtes senleju, kas bijusi sena apdzīvota un sakrāla vieta. Tā ir viena no skaistākajām un noslēpumainākajām Kurzemes vietām, kas atrodas starp vairākus desmitus metru augstiem pauguriem – Pavārkalnu, Vēreskalnu, Radiņkalnu, Embūtes pilskalnu un Krievu kalnu. Senleja plešas apmēram 4km apkārtnē. 1977. gadā izveidots dabas parks senlejas vērtīgo gravu un nogāžu mežu aizsardzībai. Takas garums 3 km, pastaiga aizņems apmēram pusotru stundu.

Anitas Banziņas foto

Senleja tiek uzskatīta par senu svētvietu, tā apvīta ar teikām un nostāstiem. Ieeju senlejā simbolizē stilizētas senlejas vārtu zīmes – 2 kuršu zobeni – kuršu vadoņa Induļa un viņa drauga Pūdiķa atstātie zobeni un vairogi, katrs savā ceļa pusē, kas sargā ceļu, kurš ved uz Embūtes senleju un Joda leju. Zobeni rada mītisku noskaņu un joprojām norāda uz diženo kuršu klātbūtni Embūtes senlejā.

Dabas takā izbūvētas jaunas kāpnes, skatu platformas un skatu tornis. Taku ieteicams sākt no Embūtes Tūrisma informācijas centra, turpat var arī ērti novietot auto.

Ejot dabas taku, noteikti apmeklējiet Embūtes agrākās muižas un vācu bruņinieku pils drupas, Embūtes baznīcas drupas, kuršu zobenus, skatu torni, Joda dambi un ieleju, Joda pēdakmeni, pilskalna avotiņu, kuršu jeb Induļa pilskalnu un dzirnavu dīķa slūžas.

Vairāku garo, stāvo kāpumu dēļ taka nav pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Tāpat var būt apgrūtinoša arī senioriem.

Ieejas vārtus dabas parka teritorijā simbolizē stilizēti zobeni ar vairogiem ceļa abās pusēs, radot mītisku un cienījamu noskaņu.

Embūtes pauguraine ir viena no pirmajām vietām Latvijā, kur sāka atkāpties ledājs.

Līdz kristietības ieviešanai šeit bijusi nozīmīga Kurzemes svētvieta. To sekmēja paugurainais apvidus ar augstāko pauguru Kurzemē- Krīvu kalnu.

Tāpat dabas parka teritoriju īpašu padara daudzie avoti un gravas.

Embūtes senlejas centrālajā daļā paceļas Kuršu jeb Induļa pilskalns. Domājams, ka tur atradusies kuršu koka pils.

Embūtes dabas parkā apskati

  • Ekotūrisma taku,
  • Embūtes viduslaiku pilsdrupas,
  • Embūtes luterāņu baznīcas mūrus,
  • Induļa pilskalnu,
  • Maitu, Kazu un Vilku gravu.