Vidrižu muižas Šveices tipa koka viesu māja

Braucot no Raganas un Limbažiem, ceļš ved cauri Vidrižiem. Senāk te bija muiža, kas gandrīz divus gadsimtus piederēja Bud­ber­gu dzimtai (1726-1920). Šie baroni vairākās paaudzēs bija saistīti ar Krievijas cara galmu.

Foto: Aina Tobe, 05.12.2021.

Viena no muižas celtnēm – Šveices tipa koka viesu māja – atrodas tuvu lielceļam un ir labi redzama, braucot garām. To pat ir iesaukuši par “pasaku namiņu”, bet vietējie ļaudis to dēvē vāciskajā modē par Schweizer Haus. Guļbūvi ar daudziem kokgriezumiem barons fon Budbergs uzcēla 19. gadsimta beigās. No muižas uz Šveices māju kādreiz veda grantēts ceļš ar rožu stādījumiem abās pusēs. Ēkas vēsture nav rūpīgi izpētīta, pastāv vairākas versijas, kādiem nolūkiem tā tikusi izmantota. Vairākos avotos minēts, kas šis baroniem bijis Medību namiņš. Tad vēl ir ziņas, ka barona ģimenei dažkārt ir labpaticies uz kādu laiku no lielās kungu mājas pārvākties uz mīlīgo guļbūvi. Gan jau šeit izmitināti arī barona viesi. Kad beidzās baronu laiki, tā bija dzīvojamā māja Vidrižu cietes rūpnīcas strādniekiem.

Jau vairāk nekā 20 gadus namiņš ir neapdzīvots. Pašlaik celtne ir avārijas stāvoklī, tai draud sabrukšana. Vai atradīsies kāds, kurš ziedos līdzekļus tās atjaunošanai? Šī ir viena no nedaudzajām tāda tipa celtnēm, kas Latvijā saglabājusies. Ēka iekļauta Eiropas mēroga koka arhitektūras pieminekļu sarakstā.

Foto: Ginta Ažuka, 23.03.2017.
Foto: Ginta Ažuka, 18.02.2018.
Foto: Ginta Ažuka, 18.04.2020.