Ķeveles jeb Karaļavoti – Vītiņu pagasts, Dobeles novads

Ķeveles avotu ūdeņiem piedēvē dziednieciskas īpašības, bet pašu vietu uzskata par enerģētisku, tāpēc arī dziedināties gribētāju un ūdens smēlēju te nekad netrūkst.

Vītiņu pagasts, Dobeles novads, GPS 56.48405, 22.82302

No 4 m dziļas un 6 m platās gravas Kambaru kalna pakājē līdz mūra sienai tiltiņam iztek septiņi avotiņi, kas tālāk saplūst vienā strautā. Tiem lejāk aiz tiltiņa pievienojas vēl divi avotiņi. Samērā blīvi cits pie cita izvietotie avoti, kaut arī ūdens ir bez krāsas un smaržas, ir atšķirīgi pēc garšas un dziednieciskajām īpašībām. Katra avotiņa ūdens dziedinot ārstējot savu vainu. Apkārtnes iedzīvotāji jau kopš seniem laikiem ūdeni izmantojuši dažādu kaišu ārstēšanai – gan slimo vietu apmazgāšanai, gan nedzīstošu brūču ārstēšanai.Ūdens labi līdzot arī kuņģa vainām, padarot acis gaišākas.

Kā vēsta leģenda, Lielā Ziemeļu kara laikā latviešu zintnieki ar avota ūdeni izdziedinājuši Zviedrijas karali Kārli XII, kura kaitēm nav spējuši līdzēt pat galma gudrie dakteri. Šim notikumam par godu avotus sākuši dēvēt arī par Karaļa avotiem, bet ūdenim piedēvēt dziednieciskas īpašības.

Senatnes pētnieks Ivars Vīks avotus ir nodēvējis par trejdeviņiem brīnumavotiem, uzskatot, ka tālākajā strauta ceļā tam pievienojas vēl divtik strautiņu, tāpēc tos var saukt par trejdeviņiem avotiem. Tie visi ietek mākslīgi veidotā dzirnavezerā. Taču ūdens smēlējiem zināmi un ērtāk pieejami tikai pirmie deviņi.

Vieta ir interesanta arī ainaviski. Lai pasargātu gravu pret zemes nogruvumiem, tās krasti vēl senos laikos ir nostiprināti ar laukakmeņiem. No viena krasta uz otru pārmests mūra tiltiņš, kam pāri pārrāpusies resna egles sakne. Gravas mūra stiprinājuma krāvumi un tilts pār gravu, iespēams, mūrēts 19. gadsimta otrajā pusē.

Līdzās avotiem iekārtota atpūtas laukumiņš ar ugunskura vietu, šūpolēm, galdu un soliem.Te arī koktēlnieka Anša Vācieša kokā grebtie dzīvnieku tēli.

No Auces dodoties Tukuma virzienā, pēc nepilniem 2 km būs pagrieziens pa kreisi, un neliels lauku ceļš aizvedīs līdz 5 km attālajiem Ķeveles avotiem.

Teksts un foto: Anita Banziņa
11.10. 2021