Saulkrastu vidusskola

http://www.saulkrastuvsk.lv/ https://www.facebook.com/saulkrastuvsk/ https://saulkrasti.lv/novadpetnieciba/peterupes-papildu-skola/ Smilšu iela 6 Saulkrastu vidusskolas pirmsākumi meklējami Pabažos 1912. gadā, kad uz jūras kapteiņa Reisona mājām no Rīgas atbrauca jauna skolotāja Olga

Read more