Saulkrastu vidusskola

Smilšu iela 6

Saulkrastu vidusskolas pirmsākumi meklējami Pabažos 1912. gadā, kad uz jūras kapteiņa Reisona mājām no Rīgas atbrauca jauna skolotāja Olga Veicmane (pēc laulībām Cīrule), lai skolotu kapteiņa meitu. Apkārtnē radās arī citi privātstundu gribētāji, un jau tā paša gada rudenī tika nodibināta skola, kurai radās laba slava, un skolēni nāca no plašas apkārtnes.

1913. gada janvārī skola pārgāja uz plašākām telpām Rīgas ielā 20. Pirmā pasaules kara laikā mācību iestādi izpostīja, inventāru izvazāja, taču 1918. gadā tā atsāka darbību. Tika noorganizēts koris un teātra pulciņš, darbojās jauno literātu pulciņš. Skolas pārzine Olga Cīrule bija apkārtējās sabiedriskās dzīves dvēsele. Līdz 1933. gadam skolēnu skaits bija jau tik liels, ka telpas kļuva pa šaurām, un skola pārvācās uz Raiņa ielu 6 (bijušās doktorāta telpas). To nosauca par Pēterupes pamatskolu. 1950. gadā skola kļuva par Saulkrastu vidusskolu un 1956. gada nogalē atkal pārcēlās – šoreiz uz plašu jaunuzceltu ēku Smilšu ielā 6, kur atrodas līdz pat šim brīdim. Jaunākās klases gan turpina mācīties iepriekšējā vietā – bijušā doktorāta ēkā.

 https://www.celotajs.lv/lv/e/saulkrastu_vidusskola

Informācija aktualizēta 01.12.2019.

Saistītie ceļveži un raksti:


Naktsmājas SaulkrastosBooking.com