Lietuva: Viļņa

Ceļvedis pa pilsētu: VIĻŅA Ceļveža versija: 27.02.2014., rediģēts: 02.02.2017. Lejupielādēt ceļvedi PDF formātā Pilsēta Lietuvas DA, Neres (Neris) un Viļņas (Vilnia) upes sateces vietā. Lie-tuvas galvaspilsēta

Lasīt vairāk