Rotkaļa Harija Jaunzema darbnīca Sabilē

Ventspils iela 20, Sabile, +371 29995 605

Apmeklējumam vērts veltīt 1 stundu. Var iegādāties rotkaļa roku darbu – autentiskas senlatviešu rotas.

Agrāk Harijs Jaunzems (74) strādājis dažādos arodos, bet visilgāk par mākslinieku noformētāju un darbmācības skolotāju. 20.gs. 70. gados viņš sācis gatavot rotas ar dzintaru, sudrabu un melhioru. Vēlāk izdomājis, ka jāuztaisa kāds senais piekariņš, un pievērsies baltu rotu darināšanai. Meistars rotkaļa prasmes apguvis pašmācības ceļā, ko apliecina Amatniecības kameras diploms.

Pārsvarā viņš rotas gatavo no vara vai bronzas, mazāk – no sudraba.

Tagad Jaunzems pēc arheoloģisko atradumu materiāliem, pēc publikācijām par vēsturi un kultūru, pēta un atdarina dzelzs laikmeta rotas, atlej un kaļ bronzā svētzīmes. Viņa darinātās rotas veicinājušas mūsu kultūras un vēstures izpratni, arī tautisko jušanu un spriešanu. Arī Sabiles pilsētas atpazīstamība ir veicināta caur meistara darinātām rotām – tās sastopamas ne tikai Latvijā, bet aizceļojušas arī uz daudzām Eiropas valstīm, arī uz Krieviju, Ameriku un Japānu.

Rotkalis piedāvā uzzināt par senajām baltu rotām, to valkāšanas tradīcijām, par svētzīmju nozīmi mūsu dzīvē.

Latvju rotām un rakstiem svarīgs elementu raksturs un saturs. Latvietis ticēja, ka daudzināt dievišķo un labo var ne vien vārdiem, bet arī ar rakstu zīmēm. Tādējādi mūsu raksti-simboli nostājas blakus mūsu tautas dziesmām, liecinot par senās kultūras saturu un diženumu. Lai izskaustu ļauno un ieviestu labo, latvieši senatnē izrakstīja visu savu apkārtni ar svētzīmēm – auda, grieza, cirta un iekala tās rotās.

Harija darbnīcā ir neliela vitrīna ar arheoloģiskajiem atradumiem. Viņš piekrīt, ka nedrīkst izvandīt senkapus, taču kartupeļu laukos un tamlīdzīgās vietās nevajadzētu aizliegt meklēt senas lietas. “Citādi man ir grūti uztaisīt rotu kopijas. Grāmatās katrs mākslinieks tās ir attēlojis savādāk. Man vajag īstu mantu turēt priekšā un skatīties,” skaidro meistars.

Informācija aktualizēta 19.03.2017.

Saistītie raksti:

  • Sabile – pilsētas ceļvedis

Atrodi naktsmājas Sabilē!Booking.com