Saulkrastu vēsture

https://lv.wikipedia.org/wiki/Saulkrastu_vēsture grāmata: Inga Zemīte “Saulkrasti. No vissenākajiem laikiem līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai”, 2014. https://www.celotajs.lv/lv/e/story/list/saulkrasti?13 Saulkrastu pirmsākums ir Kārļa fon Reiterna 1823. gadā dibinātā Vidzemes muižniecības

Read more