Sabiles pilskalns

Talsu iela, 16, Sabile

No Talsu ielas augšā ved betona kāpnes. No pilskalna paveras brīnišķīgs skats uz seno mazpilsētiņu, sevišķi skaisti šeit ir saulrieta laikā.

Kalna virsotne atrodas 25 m virs pilsētas (110 m vjl). Vienīgā no dabas neaizsargātā A puse nocietināta ar 3 m dziļu un 10 m platu grāvi, aiz kura uzbūvēts ~5 m augsts 45 x 60m liels valnis. Kalna pakāji apjož ap 10 m plata terase.

1980. gadu vidū veiktie izrakumi liecina, ka 10.-13.gs. to apdzīvojuši līvi. Izrakumos atrastas visdažādākās senlietas – naži un īleni, arkla lemeši un makšķerāķi, saktas un gredzeni, trauki, 14.gs. monētas, dzelzs cirvja fragmenti, izkapts gabals un daudzi citi priekšmeti. Arī tādi, kas liecina, ka sabilnieki piedalījušies dažādās kulta izdarībās.

Uz ziemeļaustrumiem no pilskalna 10.-16.gs. atradusies ~1 ha liela Sabiles senpilsēta. Uz to attiecināms ar 1422. gadu datēts dokuments, kurā atzīmēta pie kalna esošs Sabiles “pilsāts” (“pylsaten”). Tajā varēja būt dzīvojuši ~100 cilvēku. Tās apdzīvotībā izšķirami divi lielāki periodi – 11.-13.gs., kas sakrīt ar Sabiles pilskalna pastāvēšanas laiku, un 14.-17. gs., kad novads jau bija atkarīgs no vācu feodāļiem, kuri centru pārcēla uz jaunu vietu pašā Abavas krastā.

Teikas par Sabiles pilskalnu:

Senos laikos, kad Sabiles pilskalnā pils vairs nav bijusi, tās neskai­tā­majos pagrabos atradušās neskaitāmas bagātības. Bagātību atslēga esot nogrimusi Abavā. Ļaudis, kas dzīvojuši abos upes krastos, sākuši atslēgu mek­­lēt. Sākumā nolēmuši bagātību sadalīt vienlīdzīgi, bet vēlāk sākuši ķil­do­ties. Pērkons par to sadusmojies un nosviedis Abavā atslēgai virsū lielu akmeni. Tā arī apkārtējie iedzīvotāji nav varējuši dabūt atslēgu.

* * *

Senos laikos Sabiles pils esot bijusi visu plašo apkārtņu sanāksmes vieta. Arī ka­ra laikā pils sētā slēpušies apkārtnes ļaudis. Reiz pils ļaudis vairs nevarējuši ienaid­nieka pretspēku noturēt, tie skatījušies uz savu skaisto pili, kura būs jāat­dod ienaidniekam. Bet tavu brīnumu, pils sākusi pamazām grimt un nogrimusi ar visiem dārgumiem. Tik tanī vietā kur pils bijusi palicis neliels iedobums. Ļaudis gri­bē­dami zināt, cik dziļi vecā pils nogrimusi, ielaiduši tanī dzīvu pīli, kura izpel­dējusi ārā Abavā zem Sabiles muižas. Vēl šodien redzama vieta, kur senā pils grimusi.

* * *

Sabiles pilskalna pilī dzīvojusi lepna jumprava, kura solījusies pie tā par sievu iziet, kas pa stāvo kalna malu no Abavas puses uzjāšot pilskalnā. Bet to neviens nevarējis. Reiz tomēr uzradies pārdrošnieks, kas uzjājis. Pilī ievests zirgs izvēmis uguni, un pils sadegusi līdz ar lepno, skaisto pils val­dnieci. Cita teika stāsta, ka pēc pils nodegšanas visa zeme 5 verstu attā­lumā izdalīta, un tā cēlušās apkārtējās muižas.

Informācija aktualizēta 09.04.2020.

Saistītie ceļveži:

  • Sabile – pilsētas ceļvedis

Atrodi naktsmājas Sabilē!Booking.com