Sudas purvs

Atrodas ap 1 km uz dienvidrietumiem no Līgatnes dzelzceļa stacijas, 4 km uz ziemeļaustrumiem no Jūdažiem, Viduslatvijas nolaidenuma ziemeļrietumu daļā. Platība 2575 ha. No tā 2339 ha aizņem augstais purvs, 188 ha – pārejas purvs, bet 48 ha – zāļu purvs. Sudas purvs ir tipisks sūnu (augstais) purvs ar izteiktu ciņu  grēdu un lāmu kompleksu. Kūdras slāņa vidējais dziļums ir 4 metri, maksimālais – 11,6 metri. Purvs veidojies dziļā ieplakā, pārpurvojoties sauszemei. Purvā ir daudz ezeru (vismaz 33). Lielākie: Ratnieku, Zviedru, Sudas (13,7 ha), Sāls (9,2 ha), Velna ezers (5,7 ha). Purva dienvidu daļā izplūst sēravoti un tek Suda un tās pietieka Zviedrupīte, no ziemeļu malas iztek Vildoga, no austrumu malas – Līgatnes pieteikas, no rietumu malas – Vējupīte.

Purvā aug daudzas aizsargājamās augu sugas, te mājvietu atradušas vairākas putnu sugas. Par ligzdošanas vietu purvu iecienījušas dzērves.

Teika par Sudas purvu: Purvs ir ļoti dzelmains. Vienā no lielākām dzelmēm esot nogrimusi kāda naudas lāde, ko nevarot vairs izvilkt. Šai Sudas purā atrodas viens ezers. Zviedru kara laikā pār šo ezeru esot celts pāri tilts, par ko pārgājis viss karaspēks. Ceļu un zirgu pēdas vēl tagad varot redzēt. No tā laika šis ezers iesaukts par Zviedru ezeru.