Biržu mācītājmuiža – Jēkabpils novads

Būvēta 19. gadsimta pirmajā pusē. Tā ir koka ēka ar augstu divslīpju jumtu, kuram   pusnošļaupti gali. 1944.-1945. gadā tajā bija izvietota Biržu pamatskola, pēc tam – pasts, ciema izpildkomiteja, veikals un klubs. Pēdējos gadu desmitos te atrodas dzīvokļi.

Muižas apbūvē ietilpst 1839. gadā celtā klēts, 19. gadsimta 2. pusē celtā klēts, 20. gadsimta 20. gados celtā dzīvojamā māja, 19. gadsimtā celtā kalpu māja un 19. gadsimta vidū celtās ūdensdzirnavas uz Podvāzes upes, kur jau 10 gadus darbojas brīvdienu māju komplekss “Ūdensdzirnas”.

Biržu draudzē ir kalpojis Jakobs Florentīns Lundbergs (1782-1858) – zviedru izcelsmes vācbaltiešu luterāņu mācītājs un rakstnieks, vācu apgaismības laikmeta literatūras tulkotājs latviešu valodā. No 1933. gada līdz 1941. gadam mācītājs bija Jānis Nusbaums.