Pilskalna avotiņš

Minerālvielām bgāti avoti ir eiropas nozīmes aizsargājami biotopi ar savdabīgu augu sabiedrību un kukaiņu faunu. Avota apkārtnē veģetāciju veido slapjas augsnes mīlošas sugas.

Par avota izcelsmi ir teika: sirmā senatnē kuršu virsaiša Induļa pils esot nogrimusi un līdz ar to arī kāda jaunava. Nogrimušajā pilī viņa nepārtraukti raudot, un virszemē plustošā avota ūdens, esot viņas asaras.