Pastaigu laipas Svētes upes palienes pļavās – Jelgava

Garās koka laipas ir viens no jaunākajiem un savdabīgākajiem Jelgavas pilsētas tūrisma objektiem un jau iecienīta pilsētnieku pastaigu vieta.

Jelgava, GPS 56.67087, 23.86448     

Interesanti, ka te ir divi vienā. No vienas puses, sekojot upes straumei, var vērot šaudīgos zivtiņu barus, šiverīgās pīles un palienes tuvējās pļavas, pētīt parastam pilsētniekam neatpazīstamus stiebrus un augus zem un pie laipām. No otras puses paveras pilsētas ainava, un, kā jau latvietis, vari sākt vērtēt, kura privātmāja smukāka, kurai apkārt košāks dārzs.

Jau pirmais skats, laipas ieraugot, neliek vilties. 1,6 kilometri varbūt arī nešķiet garš gabals, taču ne priekš koka laipām, kas turklāt iebūvētas mitrās, pārplūstošās pļavās.  Paceļot gājējus pusotra metra augstumā, tās eleganti viņus pārved mitrājam pāri.

Gājēju drošībai koka laipas aprīkotas ar margām, kurās iemontēts speciāls siets. Sevišķi noderīgi, ja līdzi ir bērni, kuri parasti mēdz aizskriet tālu pa priekšu un kaut kur ievelties. Šeit šāda iespēja izslēgta. Laipu platums sasniedz 1,8 metrus, tāpēc te var satikt arī māmiņas ar bērnu ratiņiem. Velosipēdistiem gan nav ļauts joņot ar riteni pa laipām, biedējot mierīgu pastaigu baudošos ļaudis. Riteni nāksies stumt pie rokas.

Laipas ir savienotas ar trim grantētām takām, un īpaša pastaigu maršruta te nav.  Staigāt var dažādos virzienos, un kāpt uz laipām iespējams jebkurā vietā, kur vien ir uzeja. Tādas ir pavisam astoņas. Pie Sniega ielas stāvlaukuma uzmanību piesaistīs trīs koka vides objekti – “Jelgava 755”, koka sols un skulptūra ar kokā atveidotiem mīlniekiem. Tie ir izveidoti Meža dienu pasākuma “Mežs ienāk Jelgavā 2020” laikā.

14 vietās uz takām ir izveidotas speciālas platformas – piecas lielākas, deviņas mazākas, lai var samainīties ar citiem gājējiem vai vienkārši apstāties, dabas vērojumos iedziļinoties. Kādu brīdi vajag veltīt informatīvajiem stendiem, kur var iegūt informāciju par Svētes palienes pļavām, to augiem un dzīvajām radībām, uzzināt par Svētes pavasara palu laiku.

Koka laipas ir uzbūvētas, realizējot būvdarbus projekta “Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas piegulošajās teritorijās Jelgavā” ietvaros. Stāsts sākās ar Svētes upi, kurai ir vislielākā ūdens caurplūde, salīdzinot ar pārējām mazajām Jelgavas upēm. Svētes ūdens līmeni ietekmē gan Lielupes līmenis, gan nokrišņu daudzums. Palu laikos, kad Svēte tā kārtīgi satrakojās, no tās krastiem izgājušie  ūdeņi apdraudēja pļavām tuvējās teritorijas. Diemžēl, kā zināms, cilvēks dabas procesus, no kuriem atkarīgi arī palu līmeņi upes palienes pļavās, daudz nevar ietekmēt, taču var vismaz daļēji pasargāt no tiem. Tāpēc 2020. gada sākumā Jelgavā noslēdzās apjomīgi būvdarbi, kuru mērķis bija  samazināt plūdu risku pilsētā. Tika veikti celtniecības darbi, lai palielinātu Svētes upes caurplūdi un ierobežotu applūšanas draudus tuvākajām dzīvojamām mājām Sniega ielas apkaimē.

Komplektā līdz ar pretplūdu pasākumiem tika uzbūvētas arī koka laipas, kas jau kļuvušas par populāru apskates objektu tūristiem un atpūtas vietu jelgavniekiem. Bet, lai veicinātu floras daudzveidību, palienes pļavās 1,2 hektāru platībā ir izveidoti  mitrāji, kuros iestādīti šīm vietām raksturīgie augi, – smaržīgā kalme, parastā niedre un vītola vijmietiņš.

Oficiāli laipu atrašanās vieta tiek apzīmēta kā teritorija starp Sniega ielu, Vītolu ceļu, Būriņu ceļu un Miezītes ceļu. Tiem, kas nav jelgavnieki, saprotamāk jānorāda, ka tās atrodas aiz slimnīcas “Ģintermuiža”. Tas ir visdrošākais orientieris.  Automašīnas var novietot Miezītes ceļa malā iepretim dīķim, Būriņu ceļa malā vai arī laukumā Vītolu ceļā pie caurtekas.

Teksts un foto: Anita Banziņa

116.12.2021