Joda dambis – Embūtes dabas parks

Joda dambis ir viena no interesantākajām un mistiskākajām apskates vietām. Daudzos aprakstos tas  raksturots kā valnis ūdens aizturēšanai.

Embūtes dabas parks, Embūtes pagasts, Dienvidkurzemes  novads, GPS: 56.5108481, 21.8193288

Joda dambis visticamāk kalpojis kā blakus esošā Induļa pilskalna aizsardzības būve. Tas ir aptuveni 100 metrus garš, 2 metrus augsts un 6 metrus plats zemes uzbērums. Tomēr dambim piemīt vairākas interesantas bioenerģētiskas ipašibas, kas, iespējams, izmantotas laika apstākļu ietekmēšanai vai rituāliem gājieniem.

Teika vēsta, ka Joda dambis radies senā pagātnē. Bijis karš leišiem ar kuršiem. Leiši bija iekarojuši pili. Velns gribējis palīdzēt kuršiem. Viņš nesis no Krustkalna šurp zemi, lai aizdambētu Lankas upi.  Atnesis vienu klēpi, iedziedājies gailis. Velna zemes izbirušas, un tā radies Velna klēpis. Šis aizsprosts vēl šodien atrodas pie pilskalna. Dambis nosaukts par Joda dambi.

Joda dambis ir bijusi iecienīta sarīkojumu vieta laikā no 1923. līdz 1944. gadam. Jāņi tika svinēti vērienīgi un tos katru gadu apmeklēja vairāki tūkstoši cilvēku no apkārtējiem pagastiem, Liepājas un Rīgas.Arī padomju gados tur notika teātra izrādes un koncerti, bija uzbūvētas arī brīvdabas estrādes.

Šobrīd Joda dambis un apkārtne iekārtota tūristu vajadzībām.  Te ir izveidotas pastaigu takas, kāpnes, skatu tornis, skatu platformas, informatīvie stendi.

5.10.2021