Dunduru pļavas – Slampes pagasts, Tukuma novads

Tornis GPS: 56.82991 23.4009
Skatu platforma (daudzās kartēs atzīme – Kurgāns) GPS: 56.84305 23.39898
Skatu platforma GPS: 56.86953 23.38359

Kā aizbraukt: Jelgavas-Tukuma ceļš, vietā, kur ir norāde “Džūsktes pasaku muzejs”, jāgriež uz pretējo pusi, jābrauc līdz pieturai, kur jāgriež pa labi. Tad gar zīmi “Ķunduru kapi” un līdz zīmei “Dunduru lauki” (šis nosaukums jūlijā sevi pilnībā attaisno!) un jādodas tālāk. Sasniedzot pirmo tiltiņu, tam jābrauc garām, otro gan jau jāšķērso un tepat jau arī galamērķis. Otrs variants, kā atrast šo vietu: braucot pa Ventspils (A10) šoseju jāgriež pa kreisi pirms Smārdes kroga (no Rīgas puses skatoties), tur, kur fotoradars. Jādodas pa grantēto ceļu un pirmajā pagriezienā jānogriež pa kreisi – šķietami jābrauc cauri fermai – viss pareizi, jādodas cauri un kamēr sasniedz aplokus.

Dunduru pļavas – 1 tornis un 2 skatu platformas, no kurienes ieraudzīt Slampes upes līkumus, iepazīstot tās vēsturi un “taisno” dzīves posmu, kā arī savvaļas dzīvniekus (taurgovis un Konik zirgus). Te sastopama arī liela putnu daudzveidība, tādēļ vietu iecienījuši arī putnu vērotāji. Skatu platformas uzceltas pavisam nesen – 2018. gadā. Tām izvēlētas labas vietas, tomēr te lieliski iederētos arī kārtīgi skatu torņi – lai baudītu upju līkumus un turpat aiz meža esošo Ķemeru tīreli. Jāmin, ka jūnija sākumā te acis priecē arī liels daudzums skalbju (savvaļas īrisi), kā arī šī ir ne vien īsta putnu vērošanas paradīze, bet arī zaķu un lapsu aktīvi apdzīvota teritorija.

20. gs. 70. gados upi iztaisnoja, lai uzlabotu lauksaimniecības zemes. Tomēr 2003. gadā pieņemts lēmums atjaunot veco upes tecējumu un izveidot pārgāzi, pateicoties kurai tika paaugstināts upes līmenis, lai palu sezonā pļavas applūstu un veidotos palienei raksturīgs biotops.

©  teksts un foto: Zaiga Kaire

Publikācija veidota sadarbībā ar