Saulkrastu slimnīca

http://www.saulkrastuslimnica.lv/

Ainažu iela 34, +371 67 952 445

1888. gadā tika uzcelta Saulkrastu doktorāta ēka, kara laikos – atvērta ambulance, kuras pirmajā stāvā notika pieņemšana, bet otrajā stāvā atradās mediķu dzīvokļi. Tā kā nacionalizēja Mācītājmuižu, tajā izveidoja doktorātu un 1952. gadā arī slimnīcu ar ķirurģijas, terapijas un ginekoloģijas nodaļu (kopā 25 gultas).

Laikā, kad elektrificēja dzelzceļu, likvidēja arī dzelzceļa pārbrauktuvi, kas bija iepretim “Līgotnēm”, tāpēc pirmās palīdzības sniegšana dažkārt kavējās, jo nebija iespējams šķērsot sliedes. Radās doma, ka skolas internāta telpas “Stirnu krogā” varētu apmainīt ar mācītājmuižā izvietoto slimnīcu, un 1959. gadā tā pārcēlās uz pašreizējo vietu.

1950. gadā “Stirnu kroga” ēkā (kur šobrīd atrodas slimnīca) izveidoja partijas un komjaunatnes komiteju, kā arī Saulkrastu rajona avīzes “Saulkrastu Stars” redakciju.

Jaunajā slimnīcā 20. gs. 60.gados visas trīs nodaļas paplašinājās līdz 75 gultām. Gandrīz katru dienu notika operācijas agrākajā restorāna viesu zālē, kas bija pārveidota par operāciju zāli.

Ārsta dežūra bija tieši diennakti, bet nākamajā rītā sākās parastā darbdiena. Pat Saulkrastu zobārsti asistēja operācijās nakts dežūru laikā.

1987. gadā atklāja slimnīcas jauno korpusu. Terapijas nodaļā bija vien 45 vietas. Ķirurģijas nodaļa palika vecās slimnīcas telpās. Dzemdību nodaļu slēdza, lai remontētu. Kad visu slimnīcu pārcēla uz jaunajām telpām, ēkas trešajā stāvā izveidoja grūtnieču patoloģijas nodaļu, kurā vienlaikus varēja ārstēties 60 topošo māmiņu.

http://www.saulkrastuslimnica.lv/about.html, https://lv.wikipedia.org/wiki/Saulkrastu_vēsture,

Informācija aktualizēta 01.12.2019.

Saistītie ceļveži un raksti:


Naktsmājas SaulkrastosBooking.com