Umurgas luterāņu baznīca – Umurgas pagasts, Limbažu novads

Celta 1496. gadā, pārbūvēta 1859. gadā, ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Tajā esošā 18. gadsimta 2. pusē darinātā kancele un altāris, kā arī sakrālie priekšmeti atrodas valsts aizsardzībā kā valsts nozīmes mākslas pieminekļi. Ērģeles glabā to būvētāja Augusta Martina parakstu – August Martin in Riga. Umurgas draudzi uz dievkalpojumiem vēl joprojām aicina meistara Hansa Meijera 1586. gadā lietais zvans.

Informāciju apkopojis Ilmars Kukurs, informācija aktualizēta 11.06.2020.

Lejupielādējams maršruta ceļvedis:
VIDZEME: Limbaži – Umurga – Stalbe – Ungurmuiža – Auciems – Raiskums – Cēsis


Rezervē naktsmājas CēsīsBooking.com