Saulkrastu (Pēterupes) Luterāņu baznīca

Ainažu iela 4, +371 29 449 558 (Ivo Pavlovičs)

Senie raksti vēsta, ka jau 13. gs., kad Latvijā aizsākās kristietība, paugurā pie upītes tika uzcelts koka lūgšanas nams jeb kapela, kurai deva Sv. Pētera vārdu (tā pieminēta Livonijas Indriķa hronikā). Laika gaitā ap mācītājmuižu un baznīcu izveidojās Pēterupes ciems (dokumentos minēts kā Pēterskapelle). Mazā un nabadzīgā ciema baznīcai nebija sava mācītāja, un tās apkalpošanu bija uzņēmušies tuvāko ciemu mācītāji.

Zviedru – poļu kara (1600-1629) laikā baznīcu nopostīja, bet vietējie ar to nesamierinājās, un 1641. gadā atjaunoja. Dievnams kalpoja gandrīz simts gadus, pārciešot pat Ziemeļu karu.

Ziemeļu kara (1700-1721) apstākļos jūrmalnieku jau tā nelielā interese par kristīgo ticību mazinājās. 1727. gadā vizitācijas laikā tika konstatēts, ka Pēterupes draudzes locekļi ir gaužām kūtri un skubināmi uz baznīcā iešanu, un ir pat tādi, kas ne reizes nav bijuši pie dievgalda, piemēram, Čakstu Treimanis. Vēl sarežģītāka situācija bija ar mācītājiem. No 1718. gada ne Skultes, ne Pēterupes draudzē nebija kas kalpo. Par šo apvienoto draudzi rūpējās Krimuldas mācītājs prāvests Johans Heinrihs Hilde, bet arī viņš nebija ieinteresēts un atzina – grūti kaut ko darīt, ja draudzē nav neviena vācu muižnieka. Pēterupes baznīca bija tik sliktā stāvoklī, ka sprediķus tur varēja lasīt tikai labā laikā, kad nelija lietus, tāpēc dievvārdi bija jānotur krogā.

1735. gadā tika celta jauna koka baznīca, kura līdzinājās iepriekšējai. Tā kalpoja līdz 1863. gadam, kad pēc konventa pavēles uzsāka mūra baznīcas celšanu. Bīriņu muižas barons Augusts fon Pistolkorss bija galvenais naudas devējs jaunā dievnama būvdarbiem. Pārējās apkaimes muižas – Pabažu, Gāršas, Sējas un Lēdurgas muižas – deva būvmateriālus.

No Limbažiem tika ataicināts būvmeistars Meijers, un darbi varēja sākties. Baznīcas būvdarbi izmaksāja 36 tūkstošus rubļu. Barons Pistolkorss pats savām rokām būvēja jaunās baznīcas altāra sienu.

Dievnamu ar 250 sēdvietām iesvētīja 1864. gada 5. jūlijā bīskapa Ulmaņa vadībā. Svinīgajā ceremonijā piedalījās septiņi mācītāji gan no tuvējām baznīcām, gan no Pēterpils. A. fon Pistolkorss pats inscenēja un iestudēja īpašu himnu, kas veltīta šim notikumam. Pasākums ieguva plašu rezonansi un tika atspoguļots avīzēs. Šis bija ceturtais dievnams šajā vietā!

Pēc gada baznīcā tika uzstādītas Martina firmas ērģeles ar astoņiem reģistriem, kas izmaksāja 900 rubļu. 1903. gadā ērģeles paplašināja līdz 14 reģistriem. Ērģeles izpostīja Otrajā pasaules karā, pēc tam tās atjaunoja M. Kolbes firma.

Altāra gleznu “Kristus pie krusta (Golgāta)” 1856. gadā gleznojis Jozefs Millers, paraugam izmantojot sava skolotāja Pētera Kornēliusa radīto altārgleznu Minhenes Sv. Ludviķa baznīcā. Apgleznotais kanceles durvju pildiņš ar Sv. Pētera attēlu (valsts nozīmes mākslas piemineklis) saglabājies no 17. gs. celtās baznīcas. Pēterupes baznīcai Berlīnē izgatavoja krāsainus stikla logus, kuri cieta kara un pēckara gados (atrodas Saulkrastu vēstures muzejā). Logu virsdaļā veidota acs, kas simbolizē dieva skatu.

Baznīcas patroneses Bīriņu muižas īpašnieka māsas baroneses Augustes apbedījuma piemiņas sienā iemūrēta epitāfija (1854, Valsts nozīmes mākslas piemineklis). Šis gada skaitlis arī parādās baznīcas portālā.

Pirmajā pasaules karā baznīca diezgan pamatīgi cieta. Nemākulīgi atjaunojot interjeru tika iznīcināti sienas gleznojumi, dakstiņu jumtu nomainīja pret skārda jumtu. 1935. gadā ierīkoja elektrisko apgaismojumu.

Ar ērģelnieka, profesora Tālivalža Dekšņa gādību 2001. gadā uzstādītas Anglijā iegādātas ērģeles. Viņš piedalījās instrumenta salikšanā, kas izrādījās ļoti sarežģīts process, jo stabules bija divus metrus garākas, nekā pieļāva esošā telpa. Ērģelēm ir 16 reģistri ar papildierīcēm.

25 gadus (1978-2004) draudzē kalpoja viena no trim Latvijā ordinētajām mācītājām Vaira Bitēna. Viņas laikā baznīca tika sakārtota.

http://www.sieviesuordinacija.lv/prakse/vaira-bitena—viena-no-pirmajam-ordinetajam-sievietem-latvija?pp=21732.

Katru gadu augustā Pēterupes baznīcā notiek Ērģeļmūzikas dienas.

 http://www.saulkrastubaznica.lv/?ct=vesture, https://www.facebook.com/Saulkrasti/posts/1827832023898279, https://lv.wikipedia.org/wiki/Saulkrastu_vēsture, 

Informācija aktualizēta 08.04.2020.

Saistītie ceļveži un raksti:


Naktsmājas SaulkrastosBooking.com