Atbalstīt

Aicinām atbalstīt ceļvežu projektu!

Spiediet pogu ‘donate’ vai pārskaitiet ziedojumu uz mūsu kontu
Tūrisma Attīstības Biedrība
Reģ. nr. 40008284135
LV89UNLA0055001098574

Būsim īpaši pateicīgi par regulārajiem ziedojumiem!  (piemēram: 1 EUR katru mēnesi).